Typy spracovávaných údajov/odkazy na iné webové stránky

KM CARS sa stará o ochranu vášho súkromia. Prostredníctvom tejto webovej stránky zhromažďujeme a spracovávame rôzne typy osobných údajov.; Zahŕňa to:

Informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii, žiadaní a využívaní našich služieb a našich webových stránok, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, a tiež obrazové súbory, ktoré nahráte ako používateľ.
Informácie, ktoré požadujeme, keď nahlasujete problém s našou webovou stránkou.
Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies.

Táto webová stránka môže tiež obsahovať odkazy na iné webové stránky KM CARS, na webové stránky partnerov KM CARS, autorizovaných servisov, iných pridružených spoločností alebo na stránky sociálnych médií. Keď kliknete na takýto odkaz na iné webové stránky KM CARS alebo na webové stránky tretích strán, pamätajte na to, že tieto webové stránky majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Pred používaním takýchto webových stránok sa oboznámte s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov.

Tieto webové stránky môžu tiež obsahovať rámce iFrame s obsahom z iných webových stránok KM CARS alebo webových stránok tretích strán. Spoločnosť Opel nezodpovedá za obsah tretích strán, ktorý je prezentovaný v rámcoch iFrame. Za informácie prezentované v týchto rámcoch zodpovedajú výhradne vlastníci príslušných webových stránok. Spoločnosť KM CARS nemá pod kontrolou a ani nenesie zodpovednosť za obsah nezávislých webových stránok a takýto externý obsah poskytuje pre pohodlie svojich návštevníkov. Preto keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto obsah, môžu vám byť prezentované súbory cookies z webových stránok týchto tretích strán. Spoločnosť KM CARS nemá kontrolu nad distribúciou týchto súborov cookies. Ďalšie informácie si zistite u príslušných tretích strán v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

Používanie súborov cookies

Tieto webové stránky, e-mailové správy, on-line služby, reklamy a interaktívne aplikácie používajú súbory „cookies“ na optimalizáciu našich služieb.

Čo je súbor „cookie“?

„Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a čísel, ktoré posielame do súboru cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača prostredníctvom nášho webového servera. Hlavným účelom súboru cookie je umožniť nášmu webovému serveru prezentovať používateľovi prispôsobené webové stránky, vďaka čomu je skúsenosť pri návšteve webového sídla Opel osobnejšia, pričom stránky lepšie reagujú na individuálne potreby používateľa.

Niektoré súbory cookies sú dôležité pre funkčnosť týchto webových stránok a automaticky sa aktivujú pri návštevách používateľov. Niektoré súbory cookies nám umožňujú poskytovať používateľom služby a funkcie, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám, a prispôsobovať pre nich naše služby a zabezpečiť ľahkú a rýchlu prevádzku webových stránok.

Aký druh súborov cookies používajú tieto webové stránky?

Súbory cookies sú rozdelené do týchto kategórií:

 • nevyhnutné súbory cookies,
 • výkonnostné súbory cookies,
 • trvalé súbory cookies.

Nevyhnutné súbory cookies umožňujú našim používateľom pohybovať sa po webových stránkach a používať ich funkcie. Bez týchto súborov cookies nie je možné poskytovať požadované služby, ako sú náš konfigurátor vozidla, vyhľadávanie predajných miest alebo formuláre žiadostí.

Nevyhnutné súbory cookies používame na tieto účely:

 • zabezpečenie fungovania webových stránok a správneho vykonávania ich funkcií,
 • možnosť uloženia vášho výberu v konfigurátore vozidiel, a
 • možnosť naplánovania trasy k vášmu najbližšiemu predajcovi vo vyhľadávaní predajných miest.

Výkonnostné súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom používatelia používajú naše webové stránky. Pomáhajú nám zlepšiť funkčnosť našich webových stránok, zistiť, o ktoré oblasti sa naši zákazníci viac zaujímajú, a dozvedieť sa viac o účinnosti našich reklamných kampaní. To všetko nám pomáha ponúkať našim používateľom služby a funkcie, ktoré čo najlepšie vyhovujú ich potrebám.

Výkonnostné súbory cookies používame na tieto účely:

 • vytváranie štatistík o spôsobe využívania našich webových stránok,
 • zisťovanie efektívnosti našich reklamných kampaní, a
 • posudzovanie používateľského správania bez vzťahu ku konkrétnym osobám a následné zlepšovanie našich webových stránok.

Niektoré výkonnostné súbory cookie sú poskytované oprávneným tretím stranám, ale neumožňujeme použitie súborov cookies na iné účely, než sú uvedené vyššie.

Takzvané „trvalé súbory cookies“ sú ukladané do počítača alebo zariadenia používateľa medzi reláciami prehliadača. Slúžia na uchovávanie nastavení alebo predvolieb a na zlepšovanie používania webových stránok pri ďalšej návšteve. Niektoré z týchto súborov cookies sú poskytované oprávnenými tretími stranami.

Trvalé súbory cookies používame na tieto účely:

 • poskytovanie ponúk [vložte názov miestnej webovej stránky], ktoré podľa nás môžu byť zaujímavé pre našich používateľov,
 • poskytovanie informácií o vašej návšteve našim mediálnym a reklamným partnerom, aby mohli ponúkať cielené reklamy;
 • výmena informácií s partnermi, ktorí ponúkajú nejakú službu na našich webových stránkach. Informácie sú sprístupnené len na účely poskytnutia služby, produktu alebo funkcie (napr. funkcia výberu farby v konfigurátore) a nepoužívajú sa na iné účely.

Niektoré „trvalé súbory cookies“ sú poskytované oprávneným tretím stranám, ale neumožňujeme použitie súborov cookies na iné účely, než sú uvedené vyššie.

Povolenie a zakázanie súborov cookies a podobných technológií

Položka ponuky „Pomocník“ na ponukovej lište internetového prehliadača na vašom počítači informuje používateľov:

 • ako zabrániť prijatiu nových súborov cookies v prehliadači;
 • ako nastaviť prehliadač tak, aby ich upozorňoval na príjem nového súboru cookie;
 • ako úplne zakázať súbory cookies.

Ak sú súbory cookie zakázané, potom bude zakázaná aj väčšina obsahu na opel.sk, takže napríklad vyhľadávanie predajných miest, konfigurátor vozidla a používateľsky relevantné ponuky sa nemusia zobrazovať správne. Aby k tomu nedošlo, odporúčame mať povolené súbory cookies.

Ak si chcete prečítať viac o súboroch cookies, k dispozícii sú mnohé on-line publikácie. Napríklad: http://www.allaboutcookies.org

Vaše práva

Ako „dotknutá osoba“ máte právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby.

Vaše horeuvedené práva sú obmedzené zákonom a z našej strany musia byť splnené len za určitých podmienok.

Ak si chcete nárokovať svoje horeuvedené práva, môžete nás kontaktovať  mailom na callcentrum@kmcars.sk.

Vaše osobné údaje môžeme kedykoľvek aktualizovať ako zodpovedný prevádzkovateľ alebo spoluprevádzkovateľ (napr. zmeniť údaj o vašej adrese) ak systém ponúka túto funkciu, alebo túto aktualizáciu môžete vykonať kedykoľvek sami, pokiaľ naše systémy alebo aplikácie ponúkajú takúto funkciu.

Ak si chcete uplatniť svoje právo podať sťažnosť (článok 77 nariadenia GDPR), kontaktujte na callcentrum@kmcars.sk.

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Všetky prípadné budúce zmeny našich Pravidiel ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke. Naše Pravidlá ochrany osobných údajov preto pravidelne kontrolujte.

Kontakt

V prípade, že s nami budete chcieť komunikovať ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na: callcentrum@kmcars.sk,