OPEL 24 Hodín – predlženie

OPEL 24 Hodín – predlženie

Vzhľadom na karanténne opatrenia akciu predlžujeme do konca apríla!

OPEL VENUJE SLOVENSKU 1,5 MILIÓNA EUR!

Vyberte si osobné vozidlo Opel, vyplňte čo najskôr registračný formulár a získajte dotáciu

Viac info:

https://www.opel24hodin.sk/kmcarsweb/?src=source-dweb